⏰ วิธีการต่ออายุ SERVER

วิธีการต่ออายุ SERVER

1. Login เข้าสู่ระบบ https://client.ts3.in.th/

2. คุณสามรถต่ออายุได้ 3 แบบ
– แบบที่ 1 ต่ออายุก่อน SERVER หมดอายุ
– แบบที่ 2 ต่ออายุหลัง SERVER หมดอายุไปแล้ว (ภายใน 3 วัน)
– แบบที่ 3 เปิดระบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto Renew)

2.1. แบบที่ 1 ต่ออายุก่อน Server หมดอายุ
– ไปที่เมนูจัดการ SERVER
– คลิกที่ปุ่ม ต่ออายุ

2.2. แบบที่ 2 ต่ออายุหลัง SERVER หมดอายุไปแล้ว (ภายใน 3 วัน)
– คลิกที่ปุ่ม ต่ออายุ

2.3. แบบที่ 3 เปิดระบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto Renew)
– ไปที่เมนูจัดการ SERVER
– คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่า SERVER
– ติกเครื่องหมายถูกที่ช่อง ต่ออายุอัตโนมัติ แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก
– เมื่อถึงวันหมดอายุ ระบบจะต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ (เติมเงินทิ้งไว้ให้ยอดคงเหลือพอสำหรับต่ออายุด้วยน้า)

3. Enjoy 🙂

Was this article helpful?

Related Articles